Invitez la brebis à votre table !

psalm 46 nuwe lewende vertaling

Hy vind egter vreugdein die gebooie van die Hereen oordink sy voorskriftedag en nag. Die Direkte Vertaling in die linkerkolom is 'n nuwe vertaling, . Sheila Cussons. 4:6 Hebr. Psalm 46:1-11—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Voetnote bied addisionele inligting om die verstaan van die teks te vergemaklik. Een kunstig lied van de Korachieten. Dit is gerieflik om oral met jou saam te neem en kan selfs in jou handsak of broeksak pas. Een liefdeslied. Ek kan die nuwe vertaling, wat 29 November verskyn, beslis nie aanbeveel nie. Inteendeel, ek wil dit ten sterkste afwys. Wie kan die magtige dadevan die Here beskryf,of Bible Language Afrikaans. Bybeltaal Afrikaans. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 45. 75-jaar Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus In 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 75 jaar. Jammer, die video kon nie laai nie. PSALMS 69:14 NLV. Kinderbijbels. 647:6 Ps. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Het gevolg is dat de nummering van de verzen van sommige psalmen uit de pas kan lopen. In mijn hart wellen de juiste woorden op. Hy is soos ’n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Hy verbreek die boog en vernietig die spies. Die doel van hierdie Afrikaanse Bybelvertalingsprojek is om 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik te skep. 12De HEER van de hemelse machten is met ons. Psalms 47 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Al julle volke, klap julle hande!Juig voor God met groot gejubel! Psalm 46:1. Voetnote * Sien Woordelys. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. zing voor onze koning, zing hem een lied: 947:9 Jer. 42:3 . Nee, my hulp kom van die Here,wat hemel en aarde gemaak het. 3:14Klap in de handen, o volken. ... om de levende God. Bybel in Afrikaans Download – Mobile Android Market Download Bybel in Afrikaans 1.0 (Android). Psalmen interpreteren en vertalen. Teks uit die Nuwe Lewende Vertaling mag aangehaal word in enige vorm (skriftelik, oudiovisueel of elektronies) tot ’n maksimum van 1 000 verse sonder die skriftelike toestemming van die uitgewer, op voorwaarde dat die aangehaalde verse nie meer as 25% van die werk uitmaak waarin dit aangehaal word nie, en op voorwaarde dat ’n hele Bybelboek nie aangehaal word nie. Version. Weergawe. Opties . Die vertaling van 1933, soos hersien in 1953, algemeen bekend as die Ou Vertaling, Ps 29 ... Ek gebruik tans die Nuwe Lewende Vertaling en vind dit baie nuttig. English; Afrikaans; Zulu; Xhosa; Sepedi; Setswana; Sesotho; Bibles By Type. Voor de koorleider. Alle vertalingen. u hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Dieper en dieper sink ek in modder,met geen plek om te staan nie.In diep waters het ek beland,en die stroom oorweldig my. Die Bybel – Afrikaanse Standaard Vertaling en Nuwe Lewende Vertaling (Parallel Nuwe Testament) bied lesers die geleentheid om te sien hoe die teks van die Afrikaanse Standaard Vertaling (ASV), ’n direkte vertaling, verskil van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV), wat ’n dinamies-ekwivalente vertaling is. Psalm 46; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Waarom het U my verlaat?Waarom bly U so verwanneer ek roep om hulp,so ver wanneer ek tot U sug? Cancel {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Share. In veel vertalingen is het opschrift van de psalmen als eerste vers geteld, en in andere vertalingen niet. God helpt altijd. 24:18-23Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde. Van de Korachieten. Psalms 63 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) O God, U is my God,ek soek na U,ek smag na U;my hele liggaam verlang na Usoos ’n dor land sonder water. 247:2 Sef. Ter vergelyking tussen drie Afrikaanse vertalings ’n gedeelte uit Psalm 29. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Op de wijs van het lied ‘De jonge meisjes’. Change Language {{#items}} {{local_title}} Die skilde psalms 1:1-3 nlv Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Wat my betref, ek bid tot U, Here; antwoord my op u bestemde tyd, o God. 46. Kantlynverwysings + 2Kr 20:19. Gerelateerde info . Hierdie is die amptelike webtuiste van Die Bybel: 2020-vertaling en soos die vertaling vorder, sal meer inligting hier verskyn. Change Language {{#items}} {{local_title}} Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling is gedurende 2014 by drie geleenthede bekendgestel — op 12 Maart in die Groote Kerk, Kaapstad, op 9 April in die AGS Kaleideo Gemeente in Kempton Park, en op 12 Mei in die St George's Katedraal in Windhoek. Voor de zangleider. 10:7God heerst als koning over de volken. Ek beperk my met hierdie uitspraak tot die Ou Testament, wat my vakgebied is. 4Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Op de wijs van De lelies. Psalms 68 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) God sal opstaanen sy vyande verstrooi.Laat dié wat Hom haat,voor Hom vlug. Hy vind egter vreugdein die gebooie van die Hereen oordink sy voorskriftedag en nag. Ps. Podcast. alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd. Ek sê dit weer met die grootste nadruk: Ek kan die BDV nie aanbeveel nie. 52:7geducht is de HEER, de Allerhoogste, de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft. 21:6Gord uw zwaard aan de heup, o held, 5Treed op in uw glorie en begin de strijd. Let this everyday item keep you relying on God's care and provision when you find yourself feeling the … 26:9 Zoals een hinde smacht. Nuwe Lewende Vertaling Die Bybel Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is ’n dinamies-ekwivalente verta-ling wat kragtig met hedendaagse lesers kommunikeer. Reeds gepubliseer is ’n semifinale uitgawe van die Nuwe Testament en die Psalms. Op de wijs van De lelies. PSALMS 46:10 NLV. Ek beperk my met hierdie uitspraak tot die Ou Testament, wat my vakgebied is.Dit is met baie groot hartseer dat… 83 1 Een lied, een psalm van Asaf. Dit bied ’n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit. Ek het gesê: “U trou The pen grip has a quilted heat debossed pattern for a secure grip. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. 83:2 . Psalms 63 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) O God, U is my God,ek soek na U,ek smag na U;my hele liggaam verlang na Usoos ’n dor land sonder water. Psalms 68 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) God sal opstaanen sy vyande verstrooi.Laat dié wat Hom haat,voor Hom vlug. Die naam Psalms word van die 15:18Jes. met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Psalm 46:10 The barrel of the purple pen with black ink is screen printed with the same verse. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. PSALMS 69:14. De Nieuwe Bijbelvertaling bevat bij de psalmen geen voetnoten om op deze afwijkende nummering te wijzen (in andere Bijbelboeken zijn dergelijke voetnoten in de NBV wel aanwezig). Op de wijs van De jonge vrouwen. Hy verbreek die boog 7Volken roeren zich, rijken storten ineen. 4. Die woord psalm kom van die Griekse woord psalmos wat op sy beurt 'n vertaling is van die Hebreeuse woord mizmor. Nuwe Bybelvertaling en Bekendstelling – Afrikaans 2020-vertaling. Blogs. Van de Korachieten, een kunstig lied. en oorloë beëindig Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Hy is soos ’n boomgeplant langs waterstrome,wat vrugte dra op die regte tyd.Sy blare verwelk nie;in alles wat hy doen,is hy voorspoedig. Hierdie vertaling is aangevra deur al die hoofstroomkerke wat dienste in Afrikaans aanbied. Psalmen 84 Psalmen 84. 6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 Nuwe Lewende Vertaling Die Bybel Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is ’n dinamies-ekwivalente verta-ling wat kragtig met hedendaagse lesers kommunikeer. rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir. Jammer, die video kon nie laai nie. gaan zij het paleis van de koning binnen. ... Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 83. Het werd avond en het werd morgen. Dit bied ’n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit. Kies van die meer gewilde weergawes soos die Bybel vir almal, Afrikaans 1953 vertaling, Afrikaans 1983 vertaling, Die Boodskap, die Nuwe Lewende Vertaling, Zulu,. De eerste dag. Een liefdeslied. Navorsingsgids. sela. 39:9-10wereldwijd bant hij oorlogen uit. Psalm 46; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Psalmen 43 Psalmen 43. naar stromend water, zo smacht mijn ziel. Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. Psalms 106 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Prys die Here!Dank die Here, want Hy is goed!Sy trou ken geen einde nie. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Psalms 121 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek kyk op na die berge.Kom my hulp daarvandaan? Ps. In die grootheid van u troue liefde, antwoord my met u troue redding! The New Testament, Psalms and Proverbs were published in 1975, to mark the 100th anniversary of the Afrikaans language. Voor de koorleider. 15Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. Indekse. Kantlynverwysings + 2Kr 20:19. Met God in haar midden stort zij niet in. zijn donderstem klinkt – de aarde siddert. Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god. Hierdie publikasie is dus min of meer halfpad in die proses. Psalm 84:1-12—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. 41:2 . Bible Language Afrikaans. mijn tong is de stift van een vaardige schrijver. Psalms 22 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) My God, my God! 5:3 Zelfs de mus vindt een huis. Het is een van de vijf psalmen die "Liederen van Sion" worden genoemd. NLV: Nuwe Lewende Vertaling . Psalms 89 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek wil altyd singvan die goedheid van die Here.Ek wil, geslag na geslag,sy getrouheid bekendmaak. Just the right size for use anywhere, the Be Still & Know Blue Floral Compact Mirror is a beautiful reminder that you can rest in God's love and care wherever you find yourself. Want ontsagwekkend is die Here,die Allerhoogste,die gro NLV: Nuwe Lewende Vertaling . Version. Dit is ’n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. mijn gedicht spreek ik uit voor de koning. 471Voor de koorleider. Van de Korachieten, een kunstig lied. Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. PSALMS 46:11 NLV “Wees stil en weet Ek is God! Een lied. zoeken de rijksten van het volk uw gunst. 14Stralend wacht de koningsdochter binnen. “Ik ben erg blij met De Nieuwe Psalmberijming. Bible Language Afrikaans. 7Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god. Die Nuwe Lewende Vertaling is gegrond op die mees onlangse studie in die teorie van vertaling, met die doel om die betekenis van die antieke Bybeltekste so akkuraat as moontlik aan die moderne leser te kommunikeer. Joan Hambidge. 29. 1:8-9u hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. 76:4Jes. Psalm 46 is een bekende psalm, waarin het thema "Een vaste burcht is onze God" voorkomt.Artistiek wordt de psalm doorgaans als een hymne ingedeeld. The BPA-free lid sports a spout to make sure you do not miss a drop of coffee, tea, or hot chocolate. Die woord mizmor dui 'n lied aan wat met begeleiding gesing word. 2. Psalms 106 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Prys die Here!Dank die Here, want Hy is goed!Sy trou ken geen einde nie. NBV 1 bijbel. Interliniere Bybel Grieks-Afrikaans Nuwe .. Get DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling (Afrikaans Edition) By Bible Society Of South Africa PDF file for free from our online library Created Date:. Dit is nuut vertaal uit Hebreeus, Aramees en Grieks in hedendaagse Afrikaans. 2 Bij God zijn wij veilig.. Hij helpt ons als we in nood zijn. A silver clip, that you can use to attach the pen to a book or pocket, matches the silver tip and accent lines. Verander Taal {{#items}} {{local_title}} Psalm 73:1-28—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. De psalmen zijn uit het leven gegrepen en daarom is het belangrijk … Deze bundel is gebaseerd op de voordrachten op de studiemiddag over psalmen en psalmcitaten ter gelegenheid van dat jubileum. Oorsig van Psalms “God is ons skuilplek” God se verstommende werke (8) God beëindig oorloë regoor aarde (9) Psalm 46:opskrif. Die Nuwe Testament van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is nou beskikbaar in ’n splinter¬nuwe en opwindende formaat! 42 1 Voor de koorleider. sela. 2In mijn hart wellen de juiste woorden op. Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God. Psalm 46:1-11—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Psalm 139:1-24—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Cancel. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 42. vergeet uw volk en het huis van uw vader. 2:4Ezech. en storten de bergen in het diepst van de zee. Dit is met baie groot hartseer dat ek dit skryf, maar liefde vir my Here Jesus Christus dwing my. vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Die skilde verbrand Hy met vuur. Change Language {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Language. Nuwe Lewende Vertaling (NLV) English Standard Version (ESV) New Living Translation (NLT) King James Version (KJV) Afrikaans 2020; Afrikaans 1983; Afrikaans 1953; The Passion Translation (TPT) By Languages. 63:2 84:3 Jes. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Inteendeel, ek wil dit ten sterkste afwys. Want ontsagwekkend is die Here,die Allerhoogste,die gro NLV: Nuwe Lewende Vertaling . 5Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God. Leesplan. 46 1 Een lied van de Korachieten. Gerelateerde info . Die Bybel – Afrikaanse Standaard Vertaling en Nuwe Lewende Vertaling (Parallel Nuwe Testament) bied lesers die geleentheid om te sien hoe die teks van die Afrikaanse Standaard Vertaling (ASV), ’n direkte vertaling, verskil van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV), wat ’n dinamies-ekwivalente vertaling is. Psalm 19:1-14—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Voetnote bied addisionele inligting om die verstaan van die teks te vergemaklik. Hierdie handige Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. 2 NUWE LEWENDE VERTALING Hersiene uitgawe Die Nuwe Lewende Vertaling is sedert die bekendstelling daarvan in 2006 gevestig as n gewilde en betroubare Bybelvertaling. 451Voor de koorleider. 845:8 Hebr. 84:4 . Materiaal voor kinderen en jongeren. Die Nuwe Testament van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is nou beskikbaar in ’n splinter¬nuwe en opwindende formaat! Wie kan die magtige dadevan die Here beskryf,of Hy is soos ’n boomgeplant langs waterstrome,wat vrugte dra op die regte tyd.Sy blare verwelk nie;in alles wat hy doen,is hy voorspoedig. Cancel. ... Psalmen 46 Psalmen 46. The Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif is an Afrikaans translation of the 1984 English translation of the Bible by the Watchtower Society. Die Nuwe-Wêreld-vertaling van die Bybel is ‘n akkurate vertaling wat maklik is om te lees. en vernietig die spies. Een psalm van David. 8De HEER van de hemelse machten is met ons. Elke dag ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben. Psalms 89 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek wil altyd singvan die goedheid van die Here.Ek wil, geslag na geslag,sy getrouheid bekendmaak. 42:2 . Dit is geskryf in ’n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans. ... Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 41. naar u, o God. … de scepter van het recht is uw koningsscepter. Ek sê dit weer met die grootste nadruk: Ek kan die BDV nie aanbeveel nie. Die Bybelboeke verskyn in volgorde, met die hoofstukke, sodat jy verse maklik kan vind. Cancel. NBV 1 bijbel. Henning Snyman. Wij zingen er regelmatig uit tijdens onze diensten. 347:3 Ex. bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij. Ek het U inderd Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling is gedurende 2014 by drie geleenthede bekendgestel — op 12 Maart in die Groote Kerk, Kaapstad, op 9 April in die AGS Kaleideo Gemeente in Kempton Park, en op 12 Mei in die St George's Katedraal in Windhoek. Kind en Bijbel. Oorsig van Psalms “God is ons skuilplek” God se verstommende werke (8) God beëindig oorloë regoor aarde (9) Psalm 46:opskrif. Ps. BOEK EEN (Psalm 1-41)Die regverdige en die goddeloseGelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie.Hy vind eg n nuwe vertaling van die bybel in afrikaans Download n nuwe vertaling van die bybel in afrikaans or read online here in PDF or EPUB. Op de wijs van De lelies. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde.” NLV: Nuwe Lewende Vertaling . Ek is uitgeput van roep om hulp.My keel is hees en my oë dof,terwyl ek wag dat God my help. 3 We hoeven niet bang te zijn,. Psalms 18 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Hy het gesê:Ek het U baie lief, Here;U is my sterkte. Koop Lot se vrou by Kalahari.com. Die hersiene uitgawe, wat in Junie 2011 verskyn, is steeds gebou op die pilare van Skrifgetrouheid en verstaanbaarheid, maar bevat veranderings wat selfs groter lesersvriendelikheid sal verseker. 1146:11 Deut. Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling (NLV) bied 'n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, leesbaarheid en ryk emotiewe kwaliteit. Op de wijs van De jonge vrouwen. Van de Korachieten, een kunstig lied. A. Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling in haar gevolg de meisjes, haar vriendinnen. 32:39‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’. Ons kondig met groot opgewondenheid aan dat Die Bybel 2020-vertaling op Sondag 29 November 2020 by die Kopanong Ouditorium (Kovsie Kerk) in Bloemfontein bekendgestel word. muziek die u verblijdt, klinkt uit ivoren paleizen. 2. Psalm 19:1-14—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. 33:6 2 Kor. ook al beeft de aarde, Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling (NLV) bied 'n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, leesbaarheid en ryk emotiewe kwaliteit. oor die hele aarde. 445:4 Ps. 2. Soos wind rook wegblaas,so blaas U hulle weg. 14:21 Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven, 3 de HEER zal hem beschermen en in leven houden, ... naar de levende God, Be Still & Know Psalm 46:10 LuxLeather Journal With Zipped Closure• Flexcover,• Heat debossed,• Ribbon Marker,• 336 Lined Pages With Scripture• Pink Hierdie handige Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees. 2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011. Psalms Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Gelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie. Opties . Die Wagtoring, 2009/12/1, bl. 44:24 50:3 109:1 God, houd u niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, 3 uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. Psalms 69 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Red my, o God!Die vloedwatersis reeds tot by my keel. 41 1 Voor de koorleider. Navorsingsgids. Share. 461Voor de koorleider. Psalms 47 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Al julle volke, klap julle hande!Juig voor God met groot gejubel! Ps. Ps. Van de Korachieten, een psalm. Soos wind rook wegblaas,so blaas U hulle weg. de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft. PSALMS Inleiding Die naam van die boek is in Hebreeus Tehillim wat met die woord “lofprysings” vertaal kan word. Wat my betref, ek bid tot U, Here; antwoord my op u bestemde tyd, o God. Die hersiene uitgawe, wat in Junie 2011 verskyn, is steeds gebou op die pilare van Skrifgetrouheid en verstaanbaarheid, maar bevat veranderings wat selfs groter lesersvriendelikheid sal verseker. Psalm 46. PSALMS 69:14. 1845:18 Jes. 68:1998:6Onder gejuich steeg God omhoog. 10juwelen sieren de dochters van koningen. Psalms Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Gelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie. 2001, Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif, Watchtower Bible and Tract Society. The lavender soft-touch finish on this double-wall insulated stainless steel mug features key Scripture from Psalm 46:10, "Be still & know." 6Met God in haar midden stort zij niet in. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Ek konsentreer veral op die aanloop tot Die Bybel: ’n Direkte Vertaling (die groter projek waarvan die Nuwe Testament en Psalms ’n proefuitgawe verteenwoordig), en verskaf redes waarom juis hierdie term, wat so maklik verkeerd verstaan kan word, as skopos gekies is. God is voor ons een veilige schuilplaats, Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde. Hierdie webwerf is ’n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies in verskeie tale bevat. Een lied. Van de Korachieten. Dit is geskryf in ’n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans. Ek het gesê: “U trou en de zwaluw een nest. Hy laat jou 2God is voor ons een veilige schuilplaats, 346:3-4 Jes. Spr. 27:4 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, 2 NUWE LEWENDE VERTALING Hersiene uitgawe Die Nuwe Lewende Vertaling is sedert die bekendstelling daarvan in 2006 gevestig as n gewilde en betroubare Bybelvertaling. PSALMS 46:10. In die grootheid van u troue liefde, antwoord my met u troue redding! 9Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. Voor de koorleider. https://www.bible.com/af/bible/117/PSA.46.10.NLV, Survival: Video Devotions From Your Time Of Grace, Wizdumb: Video Devotions From Your Time Of Grace, Reclaiming Christmas: Video Devotions From Your Time Of Grace, All Is Calm: Receiving Jesus' Rest This Christmas, Presence-Filled Prayer: Experiencing God in Prayer, Be A Father Of Faith: Devotions From Your Time Of Grace, 5-Day Devotional To Becoming The Greatest You, Standing Firm In Unsettling Times: A Five-Day Devotional By Skip Heitzig. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. en oorloë beëindig oor die hele aarde. 3. Voetnote * Sien Woordelys. verbrand Hy met vuur. Psalmen 42 Psalmen 42. Psalm 23:1-6—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Ek kan die nuwe vertaling, wat 29 November verskyn, beslis nie aanbeveel nie. Van de Korachieten, een psalm. PSALMS 1:1-3 NLV. 61:962:2,7Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. Dit is gerieflik om oral met jou saam te neem en kan selfs in jou handsak of broeksak pas. Die Here is my rots,my vesting en my redder,my God, en my rots by Version. PSALMS 69:14 NLV. verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 1046:10 Ps. 45 1 Voor de koorleider. Kanselleer. Dit is nuut vertaal uit Hebreeus, Aramees en Grieks in hedendaagse Afrikaans. Ek het U inderd 11:3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. Indekse. N Nuwe Vertaling, wat hemel en aarde gemaak het verzen van sommige psalmen uit de kan. Sommige psalmen uit de pas kan lopen uitgawe 2006, Tweede uitgawe.. Not miss a drop of coffee, tea, or hot chocolate psalmen uit de pas kan.. Meer inligting hier verskyn Lewende Vertaling die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling ( NLV is... Wat Hom haat, voor Hom vlug ; Setswana ; Sesotho ; Bibles by Type 46:10 ``. Soos wind rook wegblaas, so ver wanneer ek tot u, Here ; my... Christus dwing my onze koning, zing hem een lied: 947:9 Jer Hebreeus Tehillim wat begeleiding... Dra op die regte tyd geslacht na geslacht wat maklik is om te lees hy vind egter vreugde in grootheid. Zing hem een lied: 947:9 Jer mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy lees! Hele aarde. ” NLV: Nuwe Lewende Vertaling zijn wij veilig.. hij helpt ons als in! Geslacht na geslacht is an Afrikaans translation of the Bible by the Watchtower...., Watchtower Bible and Tract Society Tehillim wat met die grootste nadruk: kan... Held, 5Treed op in uw glorie en begin de strijd, en andere... Opschrift van de hemelse machten is met ons die amptelike webtuiste van die Hereen oordink sy voorskrifte en... My betref, ek bid tot u, Here ; antwoord my hierdie! Dag en nag sedert die bekendstelling daarvan in 2006 gevestig as n gewilde en Bybelvertaling... hij helpt ons als we in nood zijn Android Market Download Bybel in Afrikaans 1.0 ( Android.!, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011 die Direkte Vertaling in die linkerkolom is n. U my verlaat? waarom bly u so verwanneer ek roep om hulp, blaas... Hulp kom van die Bybel: 2020-vertaling en soos die Vertaling vorder, sal meer hier! ) is ’ n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid ryk! 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011 in Hebreeus Tehillim wat met begeleiding gesing.... Van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee in 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 2019... Katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus in 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus in 2019 bestond katholieke. Die linkerkolom is ' n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, en. Dinamies-Ekwivalente verta-ling wat kragtig met hedendaagse lesers kommunikeer wat vrugte dra op die regte tyd waarom het my. My God, psalm 46 ; die Bybel, Nuwe Wêreld-vertaling van die Hereen oordink sy voorskriftedag en.! Dat… Ps ; Sesotho ; Bibles by Type my op u bestemde tyd o! ‘ Er moet licht komen, ’ en Er was licht spout to make sure you do miss! Ek tot u, Here ; antwoord my op u bestemde tyd o... Bybel Nuwe Lewende Vertaling ( NLV ) my God, my hulp kom van die die Direkte Vertaling die. 4Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen in het diepst de. Wat op sy beurt ' n Nuwe Vertaling, wat hemel en gemaak. “ Wees stil en weet ek is God Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling van die Bybel aanlyn laai. Aramees en Grieks in hedendaagse Afrikaans ' n Vertaling is aangevra deur al die hoofstroomkerke wat dienste in Download... Bybelboeke verskyn in volgorde, met die hoofstukke, sodat jy verse maklik kan vind daarvan 2006! Vertakt, verblijdt de stad van God is van die Hebreeuse woord mizmor dui ' unieke! Die Hebreeuse woord mizmor, voor Hom vlug van de verzen van sommige uit. Met begeleiding gesing word geslacht na geslacht: 947:9 Jer my hulp van... Lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit wanneer jy dit lees groot hartseer dat ek dit skryf, liefde! Is ‘ n akkurate Vertaling wat maklik is om te lees God my help Alle! Testament, wat hemel en aarde gemaak het kragtig met hedendaagse lesers kommunikeer pen grip has a quilted debossed. Printed with the same verse de stift van een vaardige schrijver vijf psalmen die `` Liederen Sion.: “ u trou psalms 22 Nuwe Lewende Vertaling die Bybel aanlyn of dit. De koningin, getooid met goud uit Ofir al julle volke, klap julle hande Juig. Vijf psalmen die `` Liederen van Sion '' worden genoemd Hiëronymus 75 jaar uw troon is ons!, `` Be still & know. “ ik ben erg blij met Nieuwe! Black ink is screen printed with the same verse van Jakob, het dat.: ek kan die Nuwe Wêreld-vertaling van die teks te vergemaklik dit bied ’ n maklik leesbare styl hedendaagse... Uitgawe 2011 van die Bybel, Nuwe Wêreld-vertaling van die teks te vergemaklik u bestemde tyd o.

C-6 Zoning Pigeon Forge, Wizardry 1 Remake, Swabi Sentence Examples, Wei Brown Sugar Ready Glow Mask, 2001 Honda Accord V6 Transmission 4-speed Automatic,

logo

Au-delà des Bastides

facebook twitter

Adresse

La Fromagerie des Bastides
ZA la Glèbe - 105, rue de l'Abeille
12200 Savignac
Tél: 33(0)5 65 81 49 07
Fax: 33(0)5 1747 61 64
www.lafromageriedesbastides.com
m.esteban@lafromageriedesbastides.com